Startside

Drejergaards

          Hjemmeside

Inger Merete


Født 1944. Sygeplejerske på Aarhus Amtssygehus 1967.  Hjemmesygeplejerske i Nr. Aaby Kommune 1980. Sygeplejerske på Munkemose Plejecenter i Odense 1996. Medarbejdende præstekone i Schweiz 2012-16.

Kresten


Født 1944. Cand. theol, Aarhus Universitet 1970 Universitetslærer og præst i Århus 1971. Sognepræst i Asperup-Roerslev sogne 1974. Biskop over Fyens Stift 1995. Præst for Den danske Kirke i Schweiz 2012-16.

Se levnedsbeskrivelse!  -  KLIK!

Wat Xieng Thong i Luang Prabang

I januar 2024 var vi på en familietur til Laos. Hvis du vil se en illustreret dagbog fra turen, kan du klikke på følgende link:

Klik her!!!

Toscana i maj 2024

Os to + fotografen i spejlet

     I maj 2024 var vi med Best Travel i Toscana i en uge. Det var en grupperejse sammen med 34 overordentlig flinke mennesker. Egentlig var turen ment som en flugt fra Krestens 80 års fødselsdag. Men den kunne alligevel ikke holdes hemmelig. Så de gode rejsefæller improviserede en fin lille fødselsdagsfest. 

     En beretning med billeder fra turen kan ses ved at klikke på dette link: KLIK HER! 

Indholdsoversigt til hjemmesiden

Rejser:

01. De første rejser - KLIK!

02. Israel - KLIK!

03. Jordan og Syrien - KLIK!

04. Ægypten - KLIK!

05. Grækenland - KLIK!

06. Tyrkiet - KLIK!

07. Armenien - KLIK!

* Guelbekjans artikler om Armenien KLIK!

08. Schweiz - KLIK!

09. Togrejse i Alperne - KLIK!

10. Indien i februar 2006 - KLIK!

11. Sri Lanka i februar 2018 - KLIK!

12. Burma i januar 2007 - KLIK!

13. Laos i februar 2001,2007,2008 - KLIK!

14. Cambodia i januar 2003, 2008 - KLIK!

15. Vietnam i 1998, 2001, 2008 - KLIK!

16. Thailand i 1998 og 2012 - KLIK!

17. Malaysia i 2008 - KLIK!

18. New Zealand i 2003 - KLIK!

19. USA i 1988, 1999 og 2011 - KLIK!

20. Cuba i 2005 - KLIK!

21. Grønland i 1992, 1995, 2000 og 2005

                                                    KLIK!

22. Tanzania i 1997 og 2010 - KLIK!

23. Sydafrika i 2010 - KLIK!

24. Konfirmationsrejser 1 - KLIK!

25. Konfirmationsrejser 2 - KLIK

26. Laos i 2024 - KLIK!

27. Toscana i 2024 - KLIK!


Kolonihaven 2004 - 2019 - KLIK!

Links til diverse klummer og småartikler findes  nederst under menupunktet "Tekster" .

Præk&Salmer, 1. tekstrække:

Advent til nytår - KLIK!

Helligtrekongertiden - KLIK!

Fastetiden - KLIK!

Påsketiden - KLIK!

Trinitatistiden 0-9 - KLIK!

Trinitatistiden 10-18 - KLIK!

Trinitatistiden 10-sidste søndag - KLIK!


Præk&Salmer, 2. tekstrække:

Advent til nytår - KLIK!

Helligtrekongertiden - KLIK!

Fastetiden - KLIK!

Påsketiden - KLIK!

Trinitatistiden 0-9 - KLIK!

Trinitatistiden 10-18 - KLIK!

Trinitatistiden 19-sidste søndag - KLIK!

  Foredrag - KLIK!

- Hulekirker i Tyrkiet

- Folk og kirke i Armenien

- Det fynske sindelag oplevet af en

  vendelbo

- Mig og Grundtvig

- Den himmelske gudstjeneste

- Martin Luther som samfundsrevser og

  chefrådgiver

- Laos fra syd til nord - et lysbilledshow    

- Spogets misforståelighed

- Præstepar i Schweiz

- Hvad er det, vi siger at vi er, når vi

  siger, at vi er danskere?

- Kærlighedens eller retfærdighedens re-

  ligion.

- Min ulykkelige kærlighed til jazzmusik.

Kontaktoplysninger - KLIK!

Tekster:


Kronik: "Kærlighedens og retfærdig-hedens religioner" - KLIK!

Kronik: "Ytringsfrihed, blasfemi og

anstændighed" - KLIK!

Kronik: "Ordene er misforståelsens

kilde" - KLIK!

Kronik: "Den lutherske etik og

velfærdssamfundets ånd" - KLIK!

Kronik: "Påske og pinse udsprang af

jul" - KLIK!

Kronik: "Nadveren - et mærkeligt

måltid" - KLIK!

Kronik: "Kirken og den folkelige

identitet" - KLIK!

Kronik: "Danmark set udefra - eller

Europa set indefra" - KLIK!

Kronik: "Hvad er det for et Dan-

mark, vi synes, vi er?" - KLIK!

Kronik: "Når samtalen går i stå" - KLIK!

Kronik: "Religionskrig eller diplomati" - KLIK!

Kronik: "Kan man gøre gudstjene-sten mere attraktiv ved at gøre

den grimmere?" - KLIK!

Kronik: "Brev til min lokale bank" - KLIK!


Kronik: "Sankt Hans og den kollektive fortrængning" -KLIK!

Kronik: "Moralen svinger i takt med

de økonomiske forhold" - KLIK!

Kronik: "Kom som du er, og bliv... - KLIK!

Kronik: "Ruslands historie omfatter også Ukraine - og omvendt" - KLIK!

Artikel: "La reforme et son influence sur

l'Europa" - KLIK!

Artikel: "Fynsk sindelag" -KLIK!

Artikel: "Bagbutikken som kultur-

institution" -KLIK!

Artikel: "Det kirkelige Schweiz

og det kirkelige Danmark"

- KLIK!

Artikel: "Med venner i lys vi tale" - Eska-

tologien i salmerne. - KLIK!

Artikel: "Behovet for en hermeneutisk teologi" - KLIK!

Artikel: "Eskatologiens nødvendighed"

- KLIK!

Artikel: "Lov mig du findes i døden"

- KLIK!

Artikel: "Bispeembedets legitimitet"

- KLIK!

Artikel: "Er det hele noget, som vi bare kan sige os selv?" - KLIK!