Startside

Drejergaards

          Hjemmeside

Inger Merete


Født 1944. Sygeplejerske på Aarhus Amtssygehus 1967.  Hjemmesygeplejerske i Nr. Aaby Kommune 1980. Sygeplejerske på Munkemose Plejecenter i Odense 1996. Medarbejdende præstekone i Schweiz 2012-16.

Kresten


Født 1944. Cand. theol, Aarhus Universitet 1970 Universitetslærer og præst i Århus 1971. Sognepræst i Asperup-Roerslev sogne 1974. Biskop over Fyens Stift 1995. Præst for Den danske Kirke i Schweiz 2012-16.

Se levnedsbeskrivelse!  -  KLIK!

Wat Xieng Thong i Luang Prabang

I januar 2024 var vi på en familietur til Laos. Hvis du vil se en illustreret dagbog fra turen, kan du klikke på følgende link:

Klik her!!!

Er det hele noget, som vi bare kan sige os selv?

De almindelige sandheder og prædikenen

Stige Kirke i solnedgangen

Indholdsoversigt til hjemmesiden

Rejser:

01. De første rejser - KLIK!

02. Israel - KLIK!

03. Jordan og Syrien - KLIK!

04. Ægypten - KLIK!

05. Grækenland - KLIK!

06. Tyrkiet - KLIK!

07. Armenien - KLIK!

* Guelbekjans artikler om Armenien KLIK!

08. Schweiz - KLIK!

09. Togrejse i Alperne - KLIK!

10. Indien i februar 2006 - KLIK!

11. Sri Lanka i februar 2018 - KLIK!

12. Burma i januar 2007 - KLIK!

13. Laos i februar 2001,2007,2008 - KLIK!

14. Cambodia i januar 2003, 2008 - KLIK!

15. Vietnam i 1998, 2001, 2008 - KLIK!

16. Thailand i 1998 og 2012 - KLIK!

17. Malaysia i 2008 - KLIK!

18. New Zealand i 2003 - KLIK!

19. USA i 1988, 1999 og 2011 - KLIK!

20. Cuba i 2005 - KLIK!

21. Grønland i 1992, 1995, 2000 og 2005

                                                    KLIK!

22. Tanzania i 1997 og 2010 - KLIK!

23. Sydafrika i 2010 - KLIK!

24. Konfirmationsrejser 1 - KLIK!

25. Konfirmationsrejser 2 - KLIK

26. Laos i 2024 - KLIK!


Kolonihaven 2004 - 2019 - KLIK!Kontaktoplysninger - KLIK!

Links til diverse klummer og småartikler findes  nederst under menupunktet "Tekster" .

Præk&Salmer, 1. tekstrække:

Advent til nytår - KLIK!

Helligtrekongertiden - KLIK!

Fastetiden - KLIK!

Påsketiden - KLIK!

Trinitatistiden 0-9 - KLIK!

Trinitatistiden 10-18 - KLIK!

Trinitatistiden 10-sidste søndag - KLIK!


Præk&Salmer, 2. tekstrække:

Advent til nytår - KLIK!

Helligtrekongertiden - KLIK!

Fastetiden - KLIK!

Påsketiden - KLIK!

Trinitatistiden 0-9 - KLIK!

Trinitatistiden 10-18 - KLIK!

Trinitatistiden 19-sidste søndag - KLIK!

  Foredrag - KLIK!

- Hulekirker i Tyrkiet

- Folk og kirke i Armenien

- Det fynske sindelag oplevet af en

  vendelbo

- Mig og Grundtvig

- Den himmelske gudstjeneste

- Martin Luther som samfundsrevser og

  chefrådgiver

- Laos fra syd til nord - et lysbilledshow    

- Spogets misforståelighed

- Præstepar i Schweiz

- Hvad er det, vi siger at vi er, når vi

  siger, at vi er danskere?

- Kærlighedens eller retfærdighedens re-

  ligion.

- Min ulykkelige kærlighed til jazzmusik.

Tekster:


Kronik: "Kærlighedens og retfærdig-hedens religioner" - KLIK!

Kronik: "Ytringsfrihed, blasfemi og

anstændighed" - KLIK!

Kronik: "Ordene er misforståelsens

kilde" - KLIK!

Kronik: "Den lutherske etik og

velfærdssamfundets ånd" - KLIK!

Kronik: "Påske og pinse udsprang af

jul" - KLIK!

Kronik: "Nadveren - et mærkeligt

måltid" - KLIK!

Kronik: "Kirken og den folkelige

identitet" - KLIK!

Kronik: "Danmark set udefra - eller

Europa set indefra" - KLIK!

Kronik: "Hvad er det for et Dan-

mark, vi synes, vi er?" - KLIK!

Kronik: "Når samtalen går i stå" - KLIK!

Kronik: "Religionskrig eller diplomati" - KLIK!

Kronik: "Kan man gøre gudstjene-sten mere attraktiv ved at gøre

den grimmere?" - KLIK!

Kronik: "Brev til min lokale bank" - KLIK!


Kronik: "Sankt Hans og den kollektive fortrængning" -KLIK!

Kronik: "Moralen svinger i takt med

de økonomiske forhold" - KLIK!

Kronik: "Kom som du er, og bliv... - KLIK!

Kronik: "Ruslands historie omfatter også Ukraine - og omvendt" - KLIK!

Artikel: "La reforme et son influence sur

l'Europa" - KLIK!

Artikel: "Fynsk sindelag" -KLIK!

Artikel: "Bagbutikken som kultur-

institution" -KLIK!

Artikel: "Det kirkelige Schweiz

og det kirkelige Danmark"

- KLIK!

Artikel: "Med venner i lys vi tale" - Eska-

tologien i salmerne. - KLIK!

Artikel: "Behovet for en hermeneutisk teologi" - KLIK!

Artikel: "Eskatologiens nødvendighed"

- KLIK!

Artikel: "Lov mig du findes i døden"

- KLIK!

Artikel: "Bispeembedets legitimitet"

- KLIK!

Artikel: "Er det hele noget, som vi bare

kan sige os selv?" - KLIK!