Præk & salmer

PRÆK&SALMER


Forord


Siden jeg ved juletid i 2016 holdt op som præst i Den danske Kirke i Schweiz, har jeg til hver søn- og helligdag skrevet nogle "mini-prædikener", som jeg har lagt op på min hjemmeside krendrej.dk. Tanken var den, at jeg ville fastholde mig selv i vanen med at læse næste søndags tekster nogle dage forinden, og så kunne jeg lige så godt skrive det ned, som faldt mig ind som brugbare formuleringer til en prædiken.

    Desuden ville jeg undersøge, om det gør nogen forskel, at prædikenen ikke skal holdes, men læses derhjemme. Jeg kan straks sige, at det for mig ikke gør nogen forskel. Gudstjenesten i kirken er som en liturgisk ramme tænkt med i formuleringerne. Som litterær genre er prædikenen simpelthen en liturgisk funktion, og i min optik kan den ikke være andet.

     Hvis denne samling prædikener og forslag til salmevalg skulle have genrebetegnelse, vil jeg kalde dem "andagtsøvelser". De er blevet til med afsæt i en læsning af evangelieteksten på græsk. Som professor Regin Prenter sagde, da jeg i 1963 startede som teologisk student på Aarhus Universitet: "Gør det til en daglig vane at læse Det ny Testamente på græsk!" For mig er det ikke blevet til en daglig vane, men dog alligevel en næsten ugentlig vane i forbindelse med min prædikenforberedelse.


Odense den 8. februar 2020

      Første tekstrække: 

Advent til nytår - KLIK!

Helligtrekongertiden - KLIK!

Fastetiden - KLIK!

Påsketiden - KLIK!

Trinitatistiden 1 - 9 - KLIK!

Trinitatistiden 10 - 18 - KLIK!

Trinitatistiden 19 - sidste - KLIK!

Anden tekstrække:

Advent til nytår - KLIK!

Helligtrekongertiden - KLIK!

Fastetiden - KLIK!

Påsketiden - KLIK!

Trinitatistiden 1-9 - KLIK!

Trinitatistiden 10 - 18 - KLIK!

Trinitatistiden 19 - sidste - KLIK!