Tekster


Indhold


1. Kronik - KLIK!

Kærlighedens og retfærdighedens religioner


2. Kronik - KLIK!

Ytringsfrihed, blasfemi og anstændighed


3. Kronik - KLIK!

Ordene er misforståelsens kilde


4. Kronik - KLIK!

Den lutherske etik og velfærdssamfundets ånd


5. Kronik - KLIK!

Påske og pinse udsprang af jul


6. Kronik - KLIK!

Nadveren - et mærkeligt måltid


7. Kronik - KLIK!

Kirken og den folkelige identitet -

inspireret af en rejse i Armenien


8. Kronik - KLIK!

Danmark set udefra - eller Europa set indefra


9. Kronik - KLIK! 

Hvad er det for et Danmark, vi synes, vi er?


10. Artikel - KLIK!

Når samtalen går i stå


11. Kronik:

Religionskrig eller diplomati - KLIK!


12. Kronik:

Kan man gøre gudstjenesten mere attraktiv ved at gøre den grimmere? - KLIK!


13. Kronik:

Brev til min lokale bank - KLIK!


14. Kronik:

Sankt Hans og den kollektive fortrængning - KLIK!


15. Kronik

Moralen svinger i takt med den økonomiske forhold - KLIK!


16. Kronik

Kom som du er, og bliv som en af os! - KLIK!


17. Kronik

Ruslands historie omfatter også Ukraine og omvendt - KLIK!


18. Kronik:

La reforme et son influence sur l'Europe - KLIK!


19. Artikel:

Fynsk sindelag - KLIK!


20. Artikel:

Bagbutikken som kulturel institution - KLIK!


21. Artikel:

Det kirkelige Schweiz og det kirkelige Danmark - KLIK!


22. Artikel:

Med venner i lys vi tale - Eskatologien i salmerne - KLIK!


23. Artikel:

Behovet for en hermeneutisk teologi - KLIK!


24. Artikel:

Eskatologiens nødvendighed - KLIK!


25. Artikel:

Lov mig du findes i døden - KLIK!


26. Artikel

Bispeembedets legitimitet - set i bakspejlet - KLIK!


27. Artikel

Er det hele noget, som vi bare kan sige os selv? - KLIK!

De almindelige sandheder og prædikenen


Nedenstående er links til forskellige klummer og småartikler:


28. Grundlovstale 2017 - Klik!


29. Klummer  2008 - 2014 - KLIK!


Nikolajs vindue

At være en fremmed

Hvornår er man gammel nok til at være åndsfrisk?

Kampen om danskerne

Kom godt i gang!

Ingen jul uden asier

En flygtning krydser mit spor

Hurra for den lille forskel

I anledning af Valdemarsdag

Høflighed koster ingenting

Til kamp mod de tomme værdier

Når stjernerne kommer hjem

Cambodia

Congo Square

Pligtkristendom


30. Klummer  2015 - 2016 - Klik!


Er det sjovt at være ateist?

Politisk skønsomhed

Ordenssamfund eller anarki

Hold kursen

Grundtvigsk folkelighed

Ytringsfrihedens fest

Stjernernes magt

Set fra mit windows

Når det er overstået - hva' så?

Kirkens påståede elendighed

Politikere er til ulejlighed

Sammenhængende tid

La pauvreté moderne

Le conte des formes

Danmark som samtalestation

Jeg er ikke charlie 31. Klummer 2017 - 2018 - Klik!


Hvem tæller hyrderne?

Det bliver lysere og lysere

Hvorfor ikke ændre Grundloven, når det nu skal være?

Brylluppet som event

Lad vielserne foregå på rådhuset

Velkommen hjem

Et dannelsestab


32. Klummer 2019   Klik!


Sightseeing i Vollsmose

Gulddage

Gennem sanserne får vi livet givet

Det var en skidt prædiken, præst

Det tværkulturellesamarbejde. Idealet er ikke at missionere

Sommerens interrail-tur - en dannelsesrejse

Møllerne i Vendsyssel

Pinsecamp er en broget mosaik

Det næsten ubemandede DanmarK

Mindst muligt i eget hjem

Giftige ord kan dræbe fællesskaber

Rollatorjazz og den evindelige eksistenskrise

Myndighederne er fanget i et dilemma: Ytringsfrihed contra religionsfrihed

Forår i parallelsamfundet

Hvad er det, vi siger, at vi er, når vi siger, at vi er danskere?

Der skal være lys i præstegården

Glemselens nådegave


33. Klummer 2020 - Klik!


Måske er Paradis fyldt med juletræer?

Lyset falder mere barmhjertigt om efteråret

Bordbønnen og det daglige brød

Vi præges af den natur, vi lever i

Da jeg blev beskyldt for at være tyv, .......

Hvis ingen har tid til at lytte, forsumper man mentalt

Den farlige drøm om det historieløse samfund

Selvfølgelig går Danmark ikke til Ejderen - men danmarkshistorien gør

Det er det levede liv, der afgør, hvem og hvad vi er

Se, jeres hus skal blive forladt, øde og tomt

Om Tacitus, røveren på korset og Jesu opstandelse

Vi håber jo, for sådan er vi jo!

Skønsomhedens politiske nødvendighed

Hvad er der blevet af anekdoterne?

Hvor dum kan man være?

Googleri er en herlig ting


34. Klummer 2022 - Klik!


En konduite, der betød noget

Livet i sognet

Jo mere man bruger dem, jo længere holder de35. Konfirmationstale til en 60-årig - Klik!


36. Publikationer - Klik!


37. Levnedsbeskrivelse - KLIK!