Publikationer

Bøger (med uddrag af forlagets bagside bemærkninger). I det omfang, der er et restlager til rådighed, kan bøgerne erhverves mod betaling af forsendelsesomkostninger ved henvendelse til drejergaard@hotmail.com

I en dansk sammenhæng kan man ikke tale om kristendom uden også at sige folkelighed, eftersom kristendommen tager konkret skikkelse i folke-lige former. Med disse sytten let læste artikler har Kresten Drejergaard tegnet nogle skitser af, hvordan evangeliet bliver virkeligt og nærværende i det ganske almindelige hverdagsliv, som er det sted, hvor troen og glæden bliver levet.I en række livligt debatterende artikler udfolder Kresten Drejergaard sider af sine forudsætninger som præst og som biskop. Kristendommen, kirken, Luther og Grundtvig er forudsætninger, der altid er forbundet med forankring i historien og dermed i det folkelige. Kristendommen folder sig ud i kraft af sine egne forudsætninger, men altid på de kulturelle og folkelige vilkår, som samtiden tilbyder.

I "Påskens fortællinger" skildrer Kresten Drejergaard forskellene mellem evangelierne og nævner forskellige overleveringer og motiver, der kan ligge bag dem. For at forklare betydningen af Jesu død på korset tyr de til Det gamle Testamente og til tanker fra senjødedom-men. Men de må også lede efter udtryk for budskabet om hans opstandelse fra de døde, fordi den ikke er en normal historisk begivenhed.

I "Den himmelske gudstjeneste" tager Fyens biskop, Kresten Drejergaard, læse-ren med på en liturgihistorisk og hymnologisk sightseeing i gudstjenestens tid og rum med det formål at opdage, hvad der er kriterierne for en god gudstjeneste. Bogen er en introduktion til gudstjenestens form og indhold. Den henvender sig ikke blot til den udenforstående nysgerrige, som vil vide, hvad der foregår inde i kirkerne, men også til den læser, som i forvejen er glad for at gå i kirke, og som gerne vil vide noget mere om hvorfor.

Biskop emeritus over Fyens Stift begår her sin svanesang. En række prædikener, der er holdt rundt omkring i stiftets kirker i årene 2010-2012, afspejler Drejergaards sidste år i embedet. Det er klassisk og krystalklar kristendom, der formidles, og prædikenerne giver et billede af en lidenskabelig teolog og en engageret præsts blik for, hvad evangeliet har at sige til nutidsmennesker.